TIN TỨC – SỰ KIỆN

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

Tiểu học

THCS

NĂNG LỰC HỌC SINH

Khoẻ về thể chất, đẹp về tâm hồn

Kỹ năng thực chiến , tố chất lãnh đạo

Tầm nhìn sáng tạo, tư duy logic

Khoa học tự nhiên và xã hội

Nghiên cứu, đọc hiểu và tổng hợp

Nhân ái, trung thực và trách nhiệm

Công nghệ và truyền thông

Phát triển bản thân, hội nhập thế giới