thông tin liên hệ

Địa chỉ

125 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0935.366.655

Mail: tuyensinh@sputnikschool.edu.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – thứ 6: 08h:00 – 17h:00