Sau khi nhận được Thông báo kết quả xét tuyển và Thư mời nhập học của nhà trường, phụ huynh nộp hồ sơ nhập học theo hướng dẫn của nhà trường và nộp học phí cũng như các khoản phí khác để hoàn thành thủ tục nhập học cho học sinh.

nhập học gồm có:

1. Đơn xin nhập học, Tờ khai thông tin, Bản cam kết của Cha mẹ học sinh.

2. Bản sao Hộ khẩu gia đình.

3. Bản sao công chứng Giấy khai sinh của học sinh.

4. Bản gốc Học bạ của học sinh (đối với học sinh từ lớp 2 trở lên).

5. Bản sao Chứng minh thư/Căn cước của bố và mẹ học sinh.

6. Bảng điểm kết quả học tập của học sinh ở trường cũ tính đến thời điểm nhập học (Áp dụng với học sinh chuyển trường giữa năm học).

7. Giấy giới thiệu/đồng ý chuyển trường của Ban Giám hiệu trường học sinh đang học.

8. 02 ảnh 4×6 của học sinh