HỆ TIỂU HỌC

CẤP TIỂU HỌC ( LỚP 3,4,5)

  • Thời lượng: 70 tiết đúng số tiết theo CT của Bộ GDĐT
  • Học sinh được tiếp cận từ sớm với công nghệ số để nắm được những kiến thức về máy tính cơ bản, biết cách sử dụng internet một cách thành thạo và an toàn.
  • Hết 1 năm học, học sinh sẽ thi lấy chứng chỉ thành phần. Sau 3 năm sẽ đạt Chứng chỉ IC3 Spark quốc tế. Chứng chỉ IC3 Spark là minh chứng rõ nét nhất về khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin một cách nhanh chóng, an toàn của học sinh tiểu học và trang bị hành trang cho trẻ ở những cấp học cao hơn

ĐĂNG KÝ